Advokátska kancelária Mgr. Karol Vlasák

„Dúfaj v spravodlivosť, ale buď vždy pripravený i na bezprávie.“ (Seneca)

Cenník

Cenník advokátskych služieb

Odmena všetkých advokátov poskytujúcich právne služby na území Slovenskej republiky  je upravená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Tarifná odmena:

Tarifná výška odmeny advokáta za právnu službu vykonanú pri riešení Vášho právneho problému závisí predovšetkým od hodnoty veci predstavujúcej Váš právny problém a od počtu právnych úkonov vykonaných advokátom v zadanej právnej veci.   Pokiaľ chcete vedieť vopred cenu služby v prípade poskytnutia právnej pomoci  v našej advokátskej kancelárii, stačí, ak nám zašlete email, v ktorom opíšete Váš problém. Odpoveď o cene právnej služby Vám zašleme do jedného dňa spätne na Vašu e-mailovú adresu, pričom  takáto odpoveď nie je účtovaná a nezaväzuje Vás k žiadnemu právnemu vzťahu s advokátskou kanceláriou. Prvotné informácie o Vašom právnom probléme môžete bezplatne získať i dopytom za použitia našej on-line právnej poradne. V prípade  osobnej konzultácie pri vopred telefonicky alebo e-mailom avizovanej, resp. dohodnutej návšteve advokátskej kancelárie účtujeme poplatok za konzultáciu 90,- €.

Okrem vyššie uvedenej tarifnej odmeny môže byť odmena za právne služby v zmysle § 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z.   osobitne dohodnutá s klientom s podmienkou, že výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Dohodnutá odmena za právne služby môže byť:

Podielová odmena:

Podielová odmena je dohodnutý percentuálny podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania, bez ohľadu na počet vykonaných úkonov právnej služby

Hodinová odmena:

Hodinová odmena sa určí podľa predpokladaného počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby s tým, že sa buď dohodne maximálny počet hodín právnej služby, alebo bez maximálneho počtu hodín právnej služby a vtedy sa doplatí odmena za skutočne odpracované hodiny právnej služby v porovnaní so zaplatenou zálohou.

Paušálna odmena:

Paušálna odmena sa dohodne za poskytovanie právnych služieb za konkrétne určené časové obdobie alebo na neurčitý čas, za úplné vybavenie veci.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info