Advokátska kancelária Mgr. Karol Vlasák

„Dúfaj v spravodlivosť, ale buď vždy pripravený i na bezprávie.“ (Seneca)

Občianske právo

V oblasti občianskeho práva poskytujeme klientom zastupovanie v súdnych konaniach upravených Občianskym zákonníkom a Občianskym súdnym poriadkom, najmä:

  • pri vymáhaní pohľadávok súdnou cestou a následne v exekučnom konaní
  • pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
  • pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • pri vysporiadaní a úprave pozemkov
  • v konaniach o vymáhanie spôsobenej škody
  • v konaniach súvisiacich s poistením
  • v dedičskom konaní

Okrem zastupovania v uvedených konaniach zabezpečujeme klientom prípravu a vypracovanie podaní a žalôb vo všetkých druhoch konania upravených Občianskym zákonníkom a Občianskym súdnym poriadkom

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info