Advokátska kancelária Mgr. Karol Vlasák

„Dúfaj v spravodlivosť, ale buď vždy pripravený i na bezprávie.“ (Seneca)

Právo spojené s prevodom, správou a vyporiadaním nehnuteľností

V oblasti práva spojeného s prevodom a správou nehnuteľností poskytujeme právne služby v nadväznosti na:

  • Vypracovanie  zmlúv ako právnych titulov k prevodu nehnuteľností, najmä kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o zámene nehnuteľností,  dohody spoluvlastníkov o rozsahu užívania nehnuteľností, zmluvy o zmluve budúcej a iné
  • Právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva
  • Riešenie a úprava vzťahov pri vzniku alebo zániku záložného práva
  • Vypracovanie návrhov na vklad vlastníckeho alebo iného práva do katastra nehnuteľností a zastupovanie vo vkladovom konaní
  • Nájom a podnájom bytových a nebytových priestorov a poľnohospodárskych pozemkov
  • Vypracovanie zmlúv o správe nehnuteľností a zastupovanie pri riešení otázok spojených so spoločenstvami vlastníkov bytov
  • Spravovanie nehnuteľností počas neprítomnosti vlastníkov

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info