Advokátska kancelária Mgr. Karol Vlasák

„Dúfaj v spravodlivosť, ale buď vždy pripravený i na bezprávie.“ (Seneca)

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme právne služby predovšetkým pri zastupovaní v rozvodovom konaní, či už na strane navrhovateľa s vypracovaním návrhu na rozvod manželstva, alebo na strane odporcu s vypracovaním vyjadrenia k návrhu na rozvod. Pri zastupovaní v rozvodovom konaní využívame najmä bohaté skúsenosti s úpravou styku rodičov s deťmi ( výlučná osobná starostlivosť, striedavá osobná starostlivosť ) a pri výpočte výživného skúsenosti v daňovej a účtovnej oblasti           ( predkladanie negatívnych daňových priznaní povinných v snahe dosiahnuť nízke výživné ) .
Okrem rozvodového konania zastupujeme klientov v konaniach o všetky druhy vyživovacích povinností.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info