Advokátska kancelária Mgr. Karol Vlasák

„Dúfaj v spravodlivosť, ale buď vždy pripravený i na bezprávie.“ (Seneca)

Trestné právo

V oblasti trestného práva  sa naša kancelária zameriava predovšetkým na zastupovanie:

 • obvineného alebo obžalovaného v trestnom konaní vo forme obhajoby na základe poverenia klienta
 • poškodeného v trestnej veci

V rámci obhajoby obvineného alebo obžalovaného poskytujeme klientom komplexný právny servis, ktorého obsahom je:

 • Obhajoba pred súdmi Slovenskej republiky na všetkých stupňoch
 • podávanie sťažností proti uzneseniam o vznesení obvinenia a uzneseniam o vzatí do väzby
 • zastupovanie v konaní  o dohode o vine a treste
 • návrhy na prepustenie z väzby
 • spísanie a podanie žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu
 • spísanie a podanie žiadostí o zahladenie odsúdenia
 • spísanie a podanie žiadostí o o rozhodnutie o osvedčení
 • zabezpečenie vypracovania konkurenčných znaleckých posudkov
 • zastupovanie v riadnych ( odvolanie ) alebo mimoriadnych ( dovolanie, obnova konania ) opravných prostriedkov

 V rámci zastupovania poškodeného poskytujeme klientom komplexný právny servis, ktorého obsahom je:

 • zastupovanie poškodeného pred súdmi Slovenskej republiky
 • vypracovanie  a podanie trestného oznámenia
 • podanie sťažností proti rozhodnutiu orgánov činných v trestnom konaní o  odmietnutí veci alebo zastavení trestného stíhania
 • uplatňovanie škody v adhéznom konaní
 • uplatňovanie škody i po skončení trestného konania voči odsúdenému a voči poisťovni

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info